Szkolenia BHP | Obsługa BHP

SZKOLENIA BHP / USŁUGI BHP i PPOŻ
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
KONSULTACJE BHP I PPOŻ
STAŁA OBSŁUGA FIRM W ZAKRESIE BHP I PPOŻ

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Nasza firma prowadzi szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP.


Obsługa BHP

Stała obsługa firm

Firma BHP-PROMETEO, prowadzi kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ.


Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy

Nasza firma wykona dla Państwa Ocenę Ryzyka Zawodowego, zgodnie z przepisami Polskiego prawa.

Ochrona ppoż

Nadzór i ochrona ppoż.

Nasz inspektor sporządzi dla Państwa raport z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami.

BHP Prometeo

Jesteśmy młodą i prężnie rozwijającą się firmą świadczącą szkolenia BHP oraz usługi BHP i PPOŻ w Poznaniu i Wielkopolsce. Nasza siedziba mieści się w Poznaniu, przy wyjeździe do Komornik, które leżą w obrębie Wielkopolskiej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu mamy możliwość współpracowania z wieloma firmami o bardzo szerokim profilu działań. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie bhp, ppoż i pierwszej pomocy przedmedycznej, a nasza ofeta charakteryzuje się elastycznością i zindywidualizowanym podejściem do klienta.

Zakres naszej działalności:

 • szkolenia BHP wstępne i okresowe
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP
 • audyty stanu BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz pomoc w doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu BHP pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP