Oferta

Nadzór nad budową

Na czym polega nadzór BHP dla budowy?

Firma BHP-PROMETEO, zajmuje się prowadzeniem nadzoru bhp i ppoż nad inwestycjami budowlanymi. Jest to dobra praktyka budowlana, pozwalająca inwestorowi w dużym stopniu ograniczyć wypadkowość w miejscu wykonywanych prac oraz utrzymać na odpowiednim poziomie porządek i wizerunek swojej firmy.

Zakres prac nadzoru, obejmuje szeroko pojęte zadania służby bhp: szkolenia, oceny ryzyka zawodowego, IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót) BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), dokumentacja i kontrola podwykonawców, stała kontrola pracowników.

Nadzór BHP dla Twojej budowy

Firma BHP zdejmuje z właściciela obowiązek regularnej kontroli stanowisk pracy i sprawności środków ochrony indywidualnej, egzekwowania od pracowników przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy czy dbania o właściwe standardy higieny w pokojach pracowniczych. Nadzór specjalisty, posiadającego odpowiednie wykształcenie i znajomość przepisów, a przy tym regularnie podnoszącego swoje kwalifikacje, zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na budowie oraz zmniejsza do minimum ryzyko wystąpienia wypadków ze skutkiem ciężkim lub śmiertelnym.

Eksperci od BHP zapewniają również prawidłowe wykonanie wszelkich instrukcji postępowania, procedur i planów, a także zapisów w umowach, które dotyczą norm bezpieczeństwa i higieny. Wieloletnie doświadczenie w pracy przy tego typu inwestycjach gwarantuje profesjonalizm i skuteczność.

Zainteresowany współpracą?
Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń