Oferta

Pomiary środowiska pracy

Pomiary i badania środowiska pracy

Badania środowiska pracy są ściśle związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Kwestię ich przeprowadzania uregulowano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca obowiązany jest do stosowania środków zapobiegającym chorobom zawodowym i innym chorobom wiążącym się z wykonywaną pracą.

Zainteresowany współpracą?
attmaWspółpracujemy z Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o.o. www.attma.pl

Badania środowiska pracy - Poznań

Czym jest środowisko pracy?

Środowisko pracy to warunki, w których odbywa się praca. W trakcie jej wykonywania pracownicy narażeni są na różne szkodliwości trafiające do środowiska. Stopień zanieczyszczenia uzależniony jest od procesów technologicznych i materiałów stosowanych w miejscu pracy. Nie bez znaczenia jest także zwiększenie świadomości pracowników odnośnie zagrożeń w miejscu pracy. Ważne, by wiedzieli oni, jakie są źródła ewentualnych emisji i w jaki sposób bezpiecznie wykonywać pracę w określonych warunkach. Dużą wartość ma także umiejętność czynnego brania udziału w rozpoznawaniu czynników, które w środowisku pracy mogą być szkodliwe dla zdrowia, dlatego warto wprowadzić chociaż podstawy dotyczące badań środowiskowych w trakcie szkoleń BHP. Oprócz tego konieczne jest jednak także skorzystanie z usług podmiotu wykonującego profesjonalne pomiary środowiska pracy i dokonującego identyfikacji zagrożeń.

Jak wygląda badanie?

Ocena środowiska pracy przeprowadzana jest w oparciu o badania i pomiary czynników szkodliwych, które można podzielić na trzy grupy: fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Do pierwszej grupy można zaliczyć chociażby hałas na stanowisku pracy, oświetlenie czy mikroklimat środowiska pracy. Czynniki chemiczne obejmują metale i ich związki czy tlenki i lotne związki organiczne. Do czynników biologicznych zaliczyć można natomiast bakterie, grzyby, drobnoustroje komórkowe czy mikroorganizmy. Możliwe jest także dokonanie podziału ze względu na stopień szkodliwości. Do pierwszej grupy należą czynniki niebezpieczne, które mogą powodować uraz pracownika. Druga grupa to czynniki szkodliwe i uciążliwe, które w dłuższym wymiarze czasu mogą wywołać obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej lub zmiany w stanie zdrowia prowadzące do powstania choroby zawodowej. Ze względu na to na pracodawcę nałożony został obowiązek przeprowadzania na swój koszt okresowych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Profesjonalne pomiary - warto zaufać ekspertom

Badanie środowiska to przede wszystkim identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, czyli szkodliwych czynników mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników. Obejmują pomiary zapylenia, skuteczności wentylacji, promieniowania optycznego, drgań ogólnych i miejscowych, stężenia substancji toksycznych, natężenia oświetlenia i hałasu i wiele innych. Przeprowadzenie profesjonalnych badań środowiska pracy wymaga więc odpowiedniej wiedzy. W naszej firmie jesteśmy w stanie szybko i efektywnie zidentyfikować wszelkie szkodliwe czynniki. Oferujemy wysoką jakość usług pomiarowych i analitycznych.

Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń