Szkolenia BHP Poznań Obsługa i Nadzór BHP

 • Szkolenia BHP / usługi BHP i PPOŻ
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Postępowanie powypadkowe
 • Konsultacje BHP i PPOŻ
 • Stała obsługa firm w zakresie BHP i PPOŻ
 • Pomiary środowiska pracy
BHP Poznań

BHP Poznań | Obsługa ● Nadzór ● Szkolenia

Wybierz BHP-Prometeo

Jesteśmy młodą i prężnie rozwijającą się firmą świadczącą usługi z sektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Firma BHP-PROMETEO mieści się w Poznaniu i swym zasięgiem obejmuje teren całej Zachodniej Polski. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie BHP, ppoż i pierwszej pomocy przedmedycznej, a nasza oferta charakteryzuje się elastycznością i zindywidualizowanym podejściem do klienta. Zajmujemy się kompleksowo szkoleniami z zakresu BHP. Zajmujemy się m.in. organizacją szkoleń BHP dla firm, gdzie instruujemy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Opinie o BHP Prometeo

Zakres naszej działalności BHP

 • szkolenia BHP wstępne i okresowe
 • szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP
 • audyty stanu BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz pomoc w doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu BHP pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP
BHP Poznań

Nadzór BHP i Obsługa BHP dla firm

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to bardzo szeroko pojęte rozwiązania, dotyczące poprawy wydajności i bezpieczeństwa pracy. Do tego typu zadań zatrudnić można takie firmy, jak nasza, kompleksowo zajmujące się odpowiednio przeprowadzonym nadzorem BHP, wynikiem którego jest zmniejszenie ryzyka w zakładach pracy, szczególnie w pracach uznanych za niebezpieczne. Podstawą rozpoczęcia nadzoru BHP jest między innymi przeprowadzanie szkoleń dotyczących właściwych zachowań w sytuacjach codziennych i niebezpiecznych. Każde szkolenie BHP prowadzone jest w niewielkich grupach, pomaga to w lepszym zagłębieniu się w temat i efektywniejszemu działaniu praktycznym. Firmy organizujące obsługę BHP czuwają nad podległymi im placówkami, prowadzą skuteczny i kompleksowy nadzór BHP a także są głosem doradczym w sprawach bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania objętych nadzorem firm.

Najważniejszą sprawą dla kompleksowej obsługi firm jest szkolenie pracowników oraz kierownictwa w kierunku właściwego udzielania pomocy i sprawnej ewakuacji ludzi z zagrożonych terenów. Do tego typu szkoleń można zaliczyć:

 • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia w kierunku sprawnie przeprowadzanych ewakuacji,
 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenia BHP dla firm

Wszyscy chcą być bezpieczni w każdym momencie życia. Podstawę bezpieczeństwa w pracy daje wiedza, którą zapewniają szkolenia BHP. Rzecz jasna, pierwszym krokiem dla pracowników wkraczających na wąską i wyboistą ścieżkę kariery, są wstępne szkolenia BHP.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który m.in. nie legitymuje się znajomością przepisów oraz zasad BHP. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi – przed dopuszczeniem go do pracy – wstępne szkolenie z zakresu BHP.

Szkolenie takie przeprowadza się w formie instruktażu, według programu opracowanego dla poszczególnych grup stanowisk, czyli: – szkolenie wstępne ogólne (tzw. instruktaż ogólny), – szkolenie wstępne na konkretnym stanowisku pracy (tzw. instruktaż stanowiskowy).

Wstępne szkolenia BHP – to początek drogi. Następnym jej etapem są szkolenia okresowe oraz ewentualnie – dla bardziej dociekliwych – szkolenia tematyczne. Szkolmy się więc i bądźmy bezpieczni w pracy!

Wstępne Szkolenia BHP

Szkolenia dla pracowników to istotny element w działalności każdego przedsiębiorstwa. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy, musi zostać przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP powinny być prowadzone w sposób kompleksowy oraz solidny. Efektem szkoleń jest wystarczająca wiedza, aby w bezpieczny sposób, dla siebie i najbliższego otoczenia, realizować zakres obowiązków pracowniczych. Szkolenia powinny być przeprowadzane przez profesjonalne rekomendowane w branży firmy.

Okresowe Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników odbywają się przed przystąpieniem do wykonywania pracy, ale także są to szkolenia okresowe. Pracownikom należy bowiem odświeżyć wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to niezwykle istotne, aby realizowane przez nich czynności, nie stanowiły zagrożenia dla współpracowników. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia BHP powtarza się z różną częstotliwością. Istotne jest, aby szkolenia były realizowane w sposób solidny oraz kompleksowy.

Stanowiskowe Szkolenia BHP

Szkolenia stanowiskowe mają na celu zapoznanie pracowników z czynnikami środowiska pracy, potencjalnymi zagrożeniami oraz sposobami ochrony przed nimi. Szkolenia BHP powinny uświadomić uczestników, jak należy w sposób bezpieczny wykonywać powierzone obowiązki. Powinny zostać realizowane przez specjalistów z branży, posiadających ogromną wiedzę oraz doświadczenie. Warto w tym celu zwrócić się do renomowanych firm, które zajmują się profesjonalnym przeprowadzaniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń