Oferta

BHP Komorniki

Nadzór i obsługa BHP dla firm

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić w swoim zakładzie pracy bezpieczne i higieniczne warunki. Ilość obowiązujących norm i przepisów i częste nowelizacje sprawiają, że nie jest to zadanie proste. Jednocześnie na pracodawcy ciąży ogromna odpowiedzialność — zadbanie o BHP to jego podstawowy obowiązek, którego niedopilnowanie pociąga za sobą duże konsekwencje. Właśnie dlatego często obowiązki związane z obsługą BHP powierza się zewnętrznej firmie.

Zainteresowany współpracą w Komornikach?

bhp - obsługa i nadzór

Specjaliści od obsługi BHP — kiedy są potrzebni?

Skorzystanie z usług zewnętrznej firmy to rozwiązanie korzystne właściwie dla każdego przedsiębiorstwa i niezależnie od branży. Procedury obowiązujące w zakładzie pracy muszą bowiem być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Stąd też właściwie niezbędny okazuje się stały nadzór BHP, którego pracodawca nie może sprawować, nie poświęcając na to czasu, który mógłby przeznaczyć na rozwijanie swojej firmy. Firmy świadczące usługi BHP mogą więc wyręczyć pracodawcę, by ten mógł skupić się na realizacji własnych zadań.

Co wchodzi w zakres podstawowej obsługi BHP?

Kompleksowa obsługa BHP skupia wiele zadań. Wśród nich wymienić można przede wszystkim wspomniany już nadzór BHP nad zapewnieniem odpowiednich warunków pracy. Specjaliści BHP dokonują także identyfikacji ewentualnych zagrożeń, eliminują je, a także szukają rozwiązań zgodnych z normami bezpieczeństwa i higieny pracy, a jednocześnie optymalnymi dla danego zakładu pracy. Usługi BHP to także doradztwo w zakresie warunków pracy na określonych stanowiskach, przygotowywanie odpowiednich instrukcji czy przeprowadzanie audytu BHP.

Szkolenia BHP - Komorniki

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w zakładzie pracy. W związku z tym obowiązkiem ciąży na nim konieczność zorganizowania szkoleń BHP i to zarówno dla przyszłych, jak i obecnych pracowników.

Jakie szkolenia BHP musi przejść pracownik?

Szkolenia BHP można podzielić na dwa rodzaje – wstępne i okresowe. Odbycie pierwszego z nich jest niezbędne do podjęcia pracy w danym zakładzie. Wstępne szkolenia BHP polegają zwykle na przeprowadzeniu instruktażu ogólnego, a czasem także instruktażu stanowiskowego związanego z pełnieniem danej funkcji. Pracownicy muszą odbywać także okresowe szkolenia BHP, by zaktualizować wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przypomnieć sobie wszystkie niezbędne informacje.

Profesjonalne szkolenia BHP

Oczywiście pracodawca nie jest obowiązany by samodzielnie przeprowadzić szkolenia. W większości przypadków wyręcza go więc w tym zewnętrzna firma. W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy szkolenia wstępne i szkolenia okresowe z BHP, podczas których pracownicy zapoznawani są ze wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami i zasadami bezpiecznej pracy na danym stanowisku czy w danym zakładzie pracy. Dysponujemy doświadczeniem i wiedzą, która pozwala nam przeprowadzić szkolenia na wysokim poziomie.

Szkolenia z pierwszej pomocy

Każda osoba powinna wiedzieć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Właśnie dlatego tak ważne jest zaznajomienie jej z zasadami pomocy przedmedycznej. Nasza firma prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy, które pozwolą prawidłowo zareagować w razie wypadku w pracy, ale także w domu czy każdym innym miejscu.
Pierwsza pomoc przedmedyczna pozwala na podtrzymanie funkcji życiowej przed przyjazdem pogotowia. Dzięki umiejętności właściwego reagowania można uratować komuś zdrowie lub życie. Uczestnicy szkolenia nauczą się między innymi, jak sprawdzić oddech i krążenie, określić stan poszkodowanego i jak postępować w poszczególnych sytuacjach, a także w jaki sposób prawidłowo wezwać pogotowie ratunkowe.
szkolenia z pierwszej pomocy
Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń