Oferta
Szkolenia BHP

Szkolenia BHP w Poznaniu

Przeprowadzimy szkolenia BHP w Twojej firmie – wstępne, okresowe, specjalistyczne. Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do właścicieli zakładów pracy z Poznania i zachodniej Polski

Zapraszamy do współpracy pracodawców, którzy chcą zagwarantować swojemu personelowi kompleksowe przygotowanie do wypełniania obowiązków zawodowych w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Wstępne szkolenia BHP w Poznaniu

Oferujemy profesjonalne wstępne szkolenia BHP. Zadbamy o dokładne przygotowanie nowych pracowników, praktykantów czy stażystów do wykonywania obowiązków zawodowych w zgodzie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przeprowadzimy instruktaż ogólny dla nowych pracowników w Twojej firmie!

Instruktaż ogólny to pierwsza część szkolenia wstępnego. Służy zapoznaniu nowo zatrudnionej osoby z aktualnymi rekomendacjami na temat bezpiecznego wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy. 

Obszar tematyczny instruktażu ogólnego obejmuje następujące zagadnienia:

 • zasady bezpieczeństwa i higieny w miejscu zatrudnienia;
 • prawa i obowiązki pracodawcy;
 • podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • ochrona przeciwpożarowa;
 • ryzyko zawodowe oraz zagrożenia środowiskowe.

Nasi specjaliści przeprowadzą instruktaż ogólny w zgodzie z obowiązującymi standardami

Zadbamy o właściwy przebieg instruktażu stanowiskowego!

Zgodnie z literą prawa instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy dla nowego pracownika, stażysty czy praktykanta. Pozwala zaznajomić ich ze specyfiką pracy, zakresem obowiązków oraz potencjalnymi czynnikami ryzyka i zagrożeniami na danym stanowisku. 

Nasz zespół ma niezbędne uprawnienia do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla:

 • osób wykonujących prace wysokościowe (powyżej 1 m) z wykorzystaniem konstrukcji stanowisk roboczych i asekuracyjnych;
 • operatorów żurawi i wysięgników koszowych;
 • pracowników zatrudnionych w strefach zagrożonych wybuchem i wykonujących prace z materiałami niebezpiecznymi (np. chemia przemysłowa, azbest);
 • pracowników zatrudnionych przy wykopach.

Wieloletnia działalność w branży BHP czyni nas profesjonalnymi doradcami pracodawców w zakresie poprawnej organizacji instruktażu stanowiskowego

Zainteresowany współpracą?
Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Okresowe szkolenia BHP w Poznaniu

W naszej ofercie mieści się również organizacja okresowych szkoleń BHP. Usługi szkoleniowe mogą być zarówno częścią stałej obsługi BHP, realizowaną w ramach współpracy z naszym partnerem biznesowym, jak i jednorazowym zleceniem wynikającym z aktualnych potrzeb szkoleniowych klienta. 

Zapewnimy najwyższy standard okresowych szkoleń BHP w Twoim zakładzie pracy!

Okresowe szkolenia BHP są skierowane do obecnych pracowników i służą przede wszystkim aktualizacji wiedzy na temat zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.

Z naszych usług szkoleniowych mogą skorzystać:

 • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami;
 • pracownicy administracyjno-biurowi;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Podczas okresowych szkoleń BHP zadbamy o aktualizację wiedzy zdobytej na szkoleniach wstępnych oraz przekażemy Twoim pracownikom informacje o planowanych zmianach prawnych. Przeprowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych zespołu i dostosujemy do niej formę i obszar tematyczny zajęć. Naszym celem jest nie tylko wzrost świadomości na temat zasad bezpiecznej pracy, ale także kształtowanie w pracownikach poczucia współodpowiedzialności za warunki panujące w miejscu pracy

Będziemy czuwać nad terminarzem szkoleń okresowych w Twoim zakładzie pracy!

Stała obsługa BHP obejmuje monitoring potrzeb szkoleniowych pracowników danego zakładu pracy oraz bieżącą aktualizację uprawnień. W ramach naszej współpracy będziemy trzymać pieczę nie tylko nad dokumentacją pracowniczą w Twojej firmie, ale także nad organizacją szkoleń w wyznaczonych terminach. Dzięki temu nie musisz pamiętać o upływającej ważności szkoleń okresowych personelu.

Zainteresowany współpracą?
Szkolenia BHP

Potrzebujesz wstępnych czy okresowych szkoleń z zakresu BHP? Skorzystaj z usług ekspertów w branży!

Co wyróżnia nasze szkolenia BHP na tle konkurencji?

Elastyczność

Naszym priorytetem jest satysfakcja klientów oraz ich pracowników! Organizujemy szkolenia w zakładach pracy lub oddajemy do dyspozycji nasze centrum konferencyjne. W zależności od potrzeb szkolenie może przybrać postać kursu, instruktażu lub samokształcenia kierowanego.

Przystępność w odbiorze

Wiemy, że najczęstszą przyczyną niezrozumienia jest przekazywanie treści zbyt trudnym językiem. Dbamy, by wszystkie zawiłości prawne były wyjaśniane przez naszych instruktorów w sposób przystępny dla każdego uczestnika szkoleń. Dzięki temu mamy pewność, że Twój pracownik przyswoi wiedzę i wykorzysta ją do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Aktualność przekazywanych informacji

Stale monitorujemy zmiany prawa w zakresie szkoleń BHP. Obserwujemy propozycje legislacyjne, by zapewnić uczestnikom kursów najbardziej aktualną wiedzę. Korzystając z naszych usług, możesz mieć pewność, że szkolenia w Twojej firmie uwzględniają wszystkie najnowsze rozwiązania.

Wiedza to największy kapitał, który jest gwarantem bezpieczeństwa w środowisku zatrudnienia! Zadbaj o najwyższy standard szkoleń BHP w Twoim zakładzie pracy!

Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń