Oferta
Obsługa firm

Stała obsługa BHP w Poznaniu

Świadczymy stałą obsługę BHP dla klientów indywidualnych, zakładów pracy oraz podmiotów samorządowych zlokalizowanych w Poznaniu lub w pobliskich lokalizacjach. Przeprowadzamy szkolenia BHP oraz wykonujemy pomiary środowiska pracy. 

Zajmujemy się oceną ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy, a także uczestniczymy w postępowaniach powypadkowych. Dbamy o właściwe sporządzenie dokumentacji i wydajemy rekomendacje w celu poprawy bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Obsługa BHP
Obsługa BHP

Prezentujemy holistyczne podejście do budowania kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy!

Nasza działalność koncentruje się na szeroko pojętym zarządzaniu bezpieczeństwem w miejscu pracy. Co wchodzi w zakres oferowanych przez nas usług?

 • kontrola warunków pracy;
 • kontrola przestrzegania zasad BHP przez pracowników;
 • raportowanie zagrożeń pracodawcy;
 • prowadzenie dokumentacji BHP;
 • prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń BHP, szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowywanie procedur, instrukcji, dokumentów wewnętrznych;
 • ocena ergonomii i ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • wykonywanie pomiarów w środowisku pracy;
 • ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i sprzętów;
 • konsultacje i doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP;
 • obsługa postępowań powypadkowych;
 • kontrola obiektu – cykliczna ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego;
 • reprezentowanie interesów klientów podczas kontroli zewnętrznej np. z PIP.

Zapewniamy klientom wsparcie w prowadzeniu dokumentacji BHP

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji BHP. W ramach obsługi BHP zajmujemy się sporządzaniem i aktualizacją dokumentacji BHP i ppoż. w zakładach pracy. 

Jakie dokumenty prowadzimy?

 • rejestry dotyczące wypadków przy pracy, czynników szkodliwych, substancji niebezpiecznych;
 • instrukcje BHP oraz instrukcje właściwej obsługi narzędzi, maszyn, urządzeń;
 • raporty z przeglądów i pomiarów budynków, instalacji (elektrycznej, gazowej), sprzętu przeciwpożarowego, środków ochrony indywidualnej;
 • Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR);
 • Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Zadbamy o kompletność i poprawne prowadzenie dokumentów w Twojej firmie. Zajmiemy się też opracowaniem planu rozwoju BHP z uwzględnieniem usprawnień techniczno-organizacyjnych, które mogą poprawić  bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zainteresowany współpracą?
Obsługa BHP
Obsługa BHP

Reprezentujemy naszych partnerów biznesowych podczas kontroli zewnętrznych w Poznaniu

Zewnętrzne kontrole są źródłem stresu dla wielu właścicieli zakładów pracy. Współpraca z naszą firmą pozwoli Ci pozbyć się tego kłopotliwego obowiązku. Reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli PIP, PSP czy Sanepidu. Oferujemy również swoje usługi w zakresie wdrażania rekomendacji pokontrolnych. 

Gwarantujemy stałą kontrolę nad wszystkim kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także ochroną przeciwpożarową w Twojej firmie!

Co wyróżnia naszą obsługę BHP na tle konkurencji?

Szeroki wachlarz usług

Zapewniamy pracodawcom kompleksowe wsparcie z zakresu BHP: od prowadzenia dokumentacji, przez szkolenia wstępne i okresowe, po wnikliwy nadzór w zakładzie pracy. W każdym przypadku naszym priorytetem jest pełna satysfakcja naszych partnerów biznesowych!

Profesjonalizm

Wieloletnia działalność w branży zagwarantowała naszym specjalistom tytuł profesjonalistów w swojej dziedzinie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy oferować klientom kompleksową obsługę BHP na najwyższym poziomie!

Terminowość

Dbamy o terminowe i staranne wypełnianie dokumentacji, a także regularne prowadzenie szkoleń. Dzięki temu wszystkie zewnętrzne kontrole w zakładzie pracy przebiegają bezstresowo!

W bezpieczeństwie nie ma miejsca na półśrodki! Nawiąż z nami współpracę w ramach stałej obsługi BHP i zapewnij swojej firmie najwyższy standard usług!

Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń