Oferta

BHP Swarzędz

Nadzór i obsługa BHP dla firm

Wśród podstawowych obowiązków pracodawcy Kodeks Pracy wymienia między innymi zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Brak odpowiedniej wiedzy czy umiejętności uniemożliwia jednak często pracodawcy samodzielne wywiązanie się z tego obowiązku, a także wiąże się dla niego z koniecznością poświęcenia na sprawy BHP dużej ilości czasu. Może więc powierzyć to zadanie firmie zewnętrznej, która dzięki swojemu doświadczeniu odciąży pracodawcę, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usług.

Zainteresowany współpracą w Swarzędzu?

bhp - obsługa i nadzór

Co obejmują nasze usługi BHP?

Usługi BHP świadczone przez naszą firmę obejmują wszystkie kwestie związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wśród nich wymienić można przede wszystkim audyt i kontrolę BHP pozwalające na zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń i wprowadzenie rozwiązań zgodnych z obowiązującymi normami. Służymy pomocą w zakresie organizacji pracy na konkretnych stanowiskach czy wprowadzaniu zmian optymalnych dla danego zakładu pracy. Stały nadzór BHP pozwala pracodawcy zyskać pewność, że należycie wypełnia swoje obowiązki związane z bezpieczeństwem pracowników.

Dlaczego zewnętrzna obsługa BHP?

Oczywiście pracodawca może zająć się wszystkim sam. Marnuje jednak w ten sposób czas, który mógłby poświęcić na rozwój swojej firmy. Tym bardziej że zwykle nie dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na rzeczywiste zapewnienie optymalnych warunków BHP. Właśnie dlatego warto skorzystać z naszych usług. Dzięki znajomości bieżącego prawa i doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę BHP w każdym zakładzie pracy.

Szkolenia BHP - Swarzędz

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w zakładzie pracy. W związku z tym obowiązkiem ciąży na nim konieczność zorganizowania szkoleń BHP i to zarówno dla przyszłych, jak i obecnych pracowników.

Jakie szkolenia BHP musi przejść pracownik?

Szkolenie BHP ma na celu przygotować pracowników do pracy w danym zakładzie w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Na pracodawcy ciąży obowiązek ich przeprowadzenia. W przypadku osób, które dopiero chcą podjąć pracę wstępne szkolenia BHP są zresztą warunkiem zatrudnienia. W przypadku szkoleń okresowych wiedza osób już pracujących ma być natomiast zaktualizowana i dostosowana do obowiązujących norm. Pracodawca nie musi jednak organizować wszystkiego sam – może to zadanie powierzyć zewnętrznej firmie.

Profesjonalne szkolenia BHP

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy profesjonalne szkolenia BHP, podczas których pracownicy zapoznawani są z potencjalnymi zagrożeniami i ochroną przed tymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy. Przeprowadzamy zarówno wstępne, jak i okresowe szkolenia BHP. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają nam zorganizować szkolenia dostosowane do potrzeb danego zakładu pracy, stanowiska pracy oraz obowiązujących norm i przepisów.

Szkolenia z pierwszej pomocy

W ramach oferowanych przez naszą firmę usług przeprowadzamy także szkolenia z pierwszej pomocy, których celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej, a także zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku najczęściej spotykanych sytuacji.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak reagować w momencie zagrożenia życia i zdrowia, jak ocenić stan poszkodowanego czy jak prawidłowo wezwać karetkę pogotowia. Pierwsza pomoc przedmedyczna to przede wszystkim konieczność działania, a nie samej wiedzy, dlatego uczestnicy szkolenia będą mieli okazję utrwalić zdobyte informacje podczas praktycznych ćwiczeń.

szkolenia z pierwszej pomocy
Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń