Oferta
Nadzór nad budową

Nadzór BHP na budowach w Poznaniu i okolicach

Świadczymy usługi nadzoru BHP na budowach. Nasza oferta jest skierowana do inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców z Poznania i okolicznych miejscowości

Nadzorujemy prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego, a także dbamy o najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestniczących w nim osób.

Nadzór nad budową
Nadzór nad budową

Bezpieczeństwo to gwarancja sukcesu Twojej inwestycji!

Ważnym elementem działalności nadzorczej naszej firmy jest wdrażanie dobrych praktyk na terenach budowy. Nadzór BHP to filar bezpieczeństwa inwestycji, który pozwala zredukować do minimum ryzyko wypadków, a co za tym idzie – realizować kolejne prace zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nasza firma od wielu lat wspiera inwestorów, generalnych wykonawców i firmy podwykonawcze w tym, jakże wielkim wyzwaniu. Pełniąc funkcję koordynatora ds. BHP, czuwamy nad bezpieczeństwem wszystkich osób zaangażowanych w proces budowy.

Zainteresowany współpracą?

Zapewnimy kompleksowy nadzór BHP na budowie

W naszej gestii znajduje się szeroko pojęta kontrola przestrzegania zasad BHP na terenie robót budowlanych. W obszarze usług mieści się:

 • organizacja szkoleń informacyjnych przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej;
 • nadzór nad dokumentacją maszyn i dokumentacją pracowniczą (kontrola pozwoleń na pracę, ukończonych szkoleń, opinii lekarskich, zaświadczeń o ukończeniu szkoleń BHP);
 • kontrola stanu technicznego użytkowanego sprzętu;
 • nadzór nad prawidłowością oznakowania terenu budowy;
 • nadzór nad prawidłowością wydzielenia stref składowania materiałów niebezpiecznych zgodnie z przyjętym planem organizacji budowy;
 • kontrola działań pracowników wykonujących prace niebezpieczne;
 • kontrola prawidłowości użytkowania środków ochrony indywidualnej;
 • bieżące raportowanie wyników kontroli;
 • opiniowanie dokumentacji podwykonawców;
 • opracowywanie IBWR (Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót) oraz BIOZ (Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia);
 • współpraca z podmiotami nadzorującymi proces inwestycyjny;
 • udział w ustalaniu okoliczności wypadków przy pracy;
 • reprezentowanie interesów klientów podczas kontroli zewnętrznej np. z PIP.

Nadzór specjalisty, posiadającego odpowiednie wykształcenie i znajomość przepisów, zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na budowie oraz redukuje ryzyko wystąpienia wypadków ze skutkiem ciężkim lub śmiertelnym.

Nadzór nad budową

Jesteś inwestorem, generalnym wykonawcą lub podwykonawcą i potrzebujesz profesjonalnego koordynatora ds. BHP na terenie budowy? Skontaktuj się z nami!

Co wyróżnia nasze usługi z zakresu nadzoru BHP na budowie na tle konkurencji?

Kompleksowość

Nadzorując przebieg procesu inwestycyjnego, sprawdzamy przestrzeganie zasad BHP, czuwamy nad kompletnością dokumentacji i prowadzimy kontrole stanu technicznego sprzętów.

Czujność w diagnozowaniu zagrożeń

Podczas kontroli nasi specjaliści zachowują szczególną czujność. Wiedza, doświadczenie i intuicja pozwala im szybko zdiagnozować potencjalne zagrożenie i zaplanować działania zorientowane na jego neutralizację.

Dokładność

Pod naszą czujną uwagą znajdują się wszystkie aspekty zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem. Mając świadomość ciążącej na nas odpowiedzialności, dbamy o każdy wymiar działalności firmy.

Skoncentruj się na zarządzaniu bezpieczeństwem na Twojej budowie! Wybierz koordynatora BHP, który będzie trzymał pieczę nad każdym jego aspektem

Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń