Oferta
Pomiary środowiska pracy

Pomiary środowiska pracy w Poznaniu

Wykonujemy specjalistyczne pomiary środowiska pracy. Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorstw zlokalizowanych w Poznaniu lub w pobliskich miejscowościach

attmaWspółpracujemy z Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o.o. www.attma.pl
Pomiary Środowiska Pracy
Pomiary Środowiska Pracy

Badanie środowiska pracy gwarancją bezpieczeństwa!

Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania okresowych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Czynniki te dzieli się zwykle na trzy grupy: fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Do pierwszej kategorii można zaliczyć: hałas na stanowisku pracy, oświetlenie czy mikroklimat środowiska pracy. Czynniki chemiczne obejmują metale i ich związki, tlenki i lotne związki organiczne. Wśród czynników biologicznych wymienia się zaś bakterie, grzyby, drobnoustroje komórkowe czy mikroorganizmy. Z uwagi na stopień szkodliwości wyróżnia się natomiast czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Podczas gdy pierwsze najczęściej powodują uraz u pracownika, drugie w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do obniżenia sprawności fizycznej i psychicznej czy rozwoju choroby zawodowej. 

Zainteresowany współpracą?

Zadbamy o wnikliwą analizę potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy!

Pomiary środowiska pracy przeprowadzamy przy wsparciu Przedsiębiorstwa Usług Ochrony Środowiska ATTMA Sp. z o.o., które posiada akredytację PCA i spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2. W ramach tej współpracy oferujemy wykonanie profesjonalnych pomiarów zapylenia, skuteczności wentylacji, promieniowania optycznego, drgań ogólnych i miejscowych, stężenia substancji toksycznych, natężenia oświetlenia i hałasu. Specjalistyczne badanie środowiska pracy pozwala nam zidentyfikować czynniki, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub samopoczucia Twoich pracowników

Pomiary Środowiska Pracy

Poszukujesz specjalisty, który zadba o rzetelne pomiary środowiska pracy w Twojej firmie? Wybierz profesjonalistów – zgłoś się do nas!

Co wyróżnia nasze usługi z zakresu pomiarów środowiska pracy na tle konkurencji?

Kompleksowość

Nasi specjaliści przeprowadzą kompleksowe pomiary środowiska pracy, koncentrując się na czynnikach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Szczegółowe badania pozwolą na dokładną ocenę bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia.

Współpraca z akredytowanym laboratorium

Współpracujemy z najlepszymi! Najwyższa jakość oferowanych przez nas pomiarów środowiska pracy jest efektem współpracy z certyfikowanym laboratorium, którego działalność jest stale kontrolowana przez Polskie Centrum Akredytacji.

Precyzyjność

Świadczone przez nas usługi pomiarów środowiska pracy na każdym etapie wyróżnia precyzja. Nie tylko przeprowadzamy szczegółowe badanie czynników szkodliwych, ale też precyzyjne analizujemy ich wpływ, by zarekomendować najlepsze rozwiązania.

Zapewnij swojej firmie pomiary środowiska pracy na najwyższym poziomie!

Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń