Oferta

Nadzór i ochrona ppoż

Ochrona przeciwpożarowa

Firma Prometeo w zakresie swojej działalności zajmuje się ochroną przeciwpożarową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719) oraz szkoli pracowników firmy odpowiedzialnych za ewakuację budynku.

Ppoż. - oferta

  • kontrola obiektu – cykliczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego.
  • prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy.
  • przeglądy gaśnic i badania hydrantów.
  • opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.
  • sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (opcjonalnie),
  • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
  • doradztwo.
  • pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasz inspektor sporządzi dla Państwa raport z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawi go kierownictwu lub dyrekcji oraz poprowadzi korespondencję w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.

Zainteresowany współpracą?
Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń