Blog

BHP na placu budowy – podstawowe zasady bezpieczeństwa

Opublikowano: 15 grudnia 2020

BHP na placu budowy – podstawowe zasady bezpieczeństwa

Praca na placach budowy związana jest z szeregiem niebezpieczeństw. Brak zachowania odpowiednich zasad BHP częstokroć skutkuje poważnymi wypadkami. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku odnotowano 4743 wypadków przy pracy w budownictwie, natomiast w przeliczeniu na 1000 pracowników – przynajmniej 5 (dokładnie 5,3) było poszkodowanych. Dla pierwszego półrocza 2020 r. współczynniki te wyglądały bardziej optymistycznie (choć wciąż niepokojąco): 1368 i 1,51. Najbardziej niepożądaną statystyką zawsze będzie liczba wypadków śmiertelnych, podczas 2019 r. śmierć poniosło 44 ludzi pracujących w budownictwie. W interesie pracodawców, jak i pracowników jest minimalizacja ryzyka. Jak właściwie zapewnić bezpieczeństwo na placach budowy?

bhp na budowie

Przyczyny wypadków

Chcąc przybliżyć temat, należy zacząć od głównych przyczyn wypadków przy pracy. W większości przypadków dochodzi do nich z winy pracowników. Czy stawia to w lepszym świetle pracodawców? Niekoniecznie. Ewentualna niekompetencja zatrudnionych zazwyczaj wynika z dwóch źródeł: niewłaściwa rekrutacja oraz, co warto podkreślić, brak odpowiednich szkoleń. Mówiąc o bezpieczeństwie, sprawa będzie naturalnie dotyczyć szkoleń z zakresu BHP, ich profesjonalizmu i tego, jak realnie wpłyną na ograniczenie ryzyka wykonywanej pracy.

Kolejna przyczyna stanowi już typowe niedopatrzenia ze strony organizatorów pracy na placach budowy. Są to wszelkiego rodzaju zaniedbania związane z niewłaściwym zabezpieczeniem stanowisk pracy i całości terenu. Również brak odpowiednich środków ochrony (m.in. kaski) bądź brak nadzoru nad przestrzeganiem ich użytkowania – możemy zaliczyć do tej kategorii.

Na koniec warto wspomnieć o problemach technicznych (następny “grzech” pracodawców). Nadmierna eksploatacja maszyn, niedostateczna konserwacja sprzętu, nieaktualne przeglądy techniczne – lista uchybień może być bardzo długa. Podczas interakcji z wadliwym urządzeniem nawet ostrożny i doświadczony pracownik może doznać urazu.

Fundamentalne zasady bezpieczeństwa na placach budowy

Dobra organizacja pracy w niebezpiecznym środowisku powinna opierać się na solidnych zabezpieczeniach. Potężne maszyny budowlane, prace na wysokościach, ruchome konstrukcje – to wszystko może zagrozić zdrowiu pracowników. O czym należy pamiętać w celu uniknięcia wypadków?

1. Zagospodarowanie terenu budowy. Odpowiednie ogrodzenie placu, oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, wyznaczenie optymalnych dróg dla pojazdów i pieszych (w tym dróg ewakuacji). Dalej – zapewnienie dobrego oświetlenia, sprawnej łączności między pracownikami, doprowadzenie i zabezpieczenie źródła prądu oraz ochrona przeciwpożarowa. Daszki chroniące m.in. przed spadającymi przedmiotami z rusztowań.

2. Wyszkoleni pracownicy i środki ochrony indywidualnej. Zapewnienie szkoleń BHP i tych związanych ze specyfiką wykonywanych zajęć. Nadzór nad pracą podopiecznych, dostarczenie odzieży chroniącej od uszkodzeń mechanicznych, zagrożeń elektrycznych, termicznych itp. (w zależności od konkretnych prac).

3. Zadbanie o bezpieczeństwo konstrukcji i jakość sprzętu. Konserwacja oraz przeglądy techniczne maszyn. Przeszkolenie pracowników w kwestiach obsługi urządzeń. Dopilnowanie stabilności elementów rusztowań i pozostałych konstrukcji tymczasowych.

4. Rozsądne podejście do pracy. Odrzucanie oszczędności kosztem bezpieczeństwa. Również nienarzucanie nierealnych wymagań względem tempa pracy – może to wywoływać nadmierny stres pracowników i skutkować licznymi przeoczeniami. Dopasowanie do warunków atmosferycznych i zasadniczo wszystko, co mieści się w profesjonalnym podejściu (nie zaś nastawionym jedynie na zysk) do pracy na budowie.

To jedynie wstępna lista, dopilnować trzeba naprawdę wiele, a i wtedy nie zawsze ma się gwarancję bezpieczeństwa. Na szczęście istnieją podmioty, które pomagają wdrożyć właściwe zasady BHP dla pracy na placach budowy oraz zapewnić kontrolę ich przestrzegania.

bhp na budowie

BHP z pomocą zewnętrznej firmy

Dzięki współpracy z firmą oferującą szkolenia i nadzór w kontekście BHP przedsiębiorca ma możliwość przekazania wielu z własnych obowiązków. Tym samym może bardziej skupić się na innych zajęciach, wiedząc, że specjaliści z dziedziny BHP wyręczą go w kwestiach bezpieczeństwa pracowników.

Czego należy oczekiwać po dobrej firmie BHP?

– Kompleksowe szkolenia i ogólna ocena ryzyka przedsięwzięcia.

– Sporządzenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Instrukcja dla pracowników i pracodawców określająca większość zagadnień bezpieczeństwa związanych z konkretnymi działaniami wchodzącymi w zakres przewidzianej pracy.

– Dostarczenie Planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ). Uzupełnienie powyższego, zawiera m.in. identyfikację głównych zagrożeń w miejscu pracy, a także sposoby zabezpieczenia przed nimi.
– Prowadzenie pozostałej, niezbędnej dokumentacji. Również pomoc w zakresie umów i innych dokumentów związanych z BHP.

– Nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola zatrudnionych i stanowisk pracy, egzekwowanie od pracowników minimalizacji ryzyka w podejmowanej pracy, sprawdzanie użyteczności odzieży ochronnej etc.

Skorzystanie z pomocy specjalistów BHP pomoże wypełnić wymogi prawne, formalne, ale również (i może przede wszystkim) przełoży się na większe bezpieczeństwo pracowników. Przyspieszy to początek prac oraz zapewni lepszą organizację. Dodatkowo wspomniany już nadzór zewnętrzny pozwoli mieć pewność, że zagadnienia związane z BHP będą wdrożone w sposób wzorowy.

Udostępnij
Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń