Blog

Dlaczego warto zlecić outsourcing BHP firmie zewnętrznej

Opublikowano: 30 kwietnia 2021

Masz firmę? Sprawdź, co może zaoferować Ci outsourcing BHP!

Firmę zakłada się z wielu powodów. Chęć realizacji, szukanie nowych wyzwań, a przede wszystkim większa swoboda działania i potencjalnie wysokie zarobki. Z drugiej strony dochodzą zupełnie nowe obowiązki, a wśród nich konieczność zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom. To zadanie wydaje się pracochłonne i kosztowne, trzeba dopilnować wielu formalności, a ponadto pilnie śledzić zmiany w obowiązujących przepisach. Istnieje jednak wygodne rozwiązanie – powierzenie wdrożenia i kontroli ds. BHP zewnętrznej firmie. Dlaczego warto zlecić outsourcing BHP?

outsourcing bhp

BHP dla firm – podstawy prawne

Obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są nakładane na każdego pracodawcę zgodnie z Kodeksem pracy. Już sam początek działu dziesiątego we wspomnianym akcie prawnym nie pozostawia wątpliwości:

„Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.”

To, co warto zauważyć, to dwie istotne kwestie. Po pierwsze – właściciel firmy może przekazać sprawowanie nadzoru nad BHP zewnętrznym podmiotom. Jest to wyrażone w art. 23711 § 2.:

„Pracodawca (…) może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.”

Po drugie – nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za stan BHP w miejscu zatrudnienia pracowników. Zgodnie z art. 207 § 1. K.p.:

„(…) Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy (…)”.

Jest to logiczne z tego względu, że on (pracodawca), jak i wyznaczeni przez niego kierownicy poszczególnych działów są osobami mającymi bezpośredni wpływ na przestrzeganie przepisów. Innymi słowy, bezpośrednia decyzyjność jest po jego stronie, a zewnętrzna firma nie ma możliwości ścisłego egzekwowania wszystkich swoich zaleceń.

Niemniej, niemożność zrzeczenia się odpowiedzialności nie powinna być czynnikiem zniechęcającym do skorzystania z outsourcingu BHP. Jest za to dobrą motywacją, aby korzystać z usług prawdziwych specjalistów, gdyż niekompetencja zewnętrznego podmiotu mogłaby narazić firmę na nieprzyjemne konsekwencje, za które jej właściciel poniesie pełną odpowiedzialność. Natomiast obsługa BHP wykonywana przez profesjonalistów przyniesie wiele niepodważalnych korzyści.

outsourcing bhp

Zalety outsourcingu BHP

Bez pomocy fachowców ds. BHP spoza swojej firmy, pracodawca musi liczyć się z szeregiem żmudnych obowiązków. Studiowanie aktów prawnych, stworzenie stanowiska lub całego działu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, przestrzegania terminarza szkoleń BHP wstępnych i okresowych. W przypadku zaś niebezpiecznych zdarzeń w siedzibie firmy – samemu przyjdzie mu się mierzyć m.in. z Państwową Inspekcją Pracy. Wszystko powyższe to koszty i poświęcany czas, który zgodnie z powiedzeniem „czas to pieniądz”, również jest dotkliwą stratą. Kwintesencją działalności gospodarczej jest sprzedaż towarów lub usług, a także ekspansja. To właśnie powinno zaprzątać myśli ambitnych właścicieli firm, nie zaś stres związany z tym, czy bezpieczeństwo pracowników jest należycie zapewnione, a każdy przepis właściwie przestrzegany.

Czas już przeanalizować, co dobrego przyniesie skorzystanie z obsługi BHP powierzonej rzetelnym specjalistom.

Oszczędności

Jak najbardziej jest to prawda, że w wielu przypadkach dla pracodawcy znacznie korzystniejsza finansowo będzie współpraca z zewnętrzną firmą niż tworzenie nowych stanowisk (ds. BHP) we własnej. Opłacanie swoich (wewnętrznych) pracowników z dziedziny BHP, zapewnienie im pensji, narzędzi oraz stanowiska, także płatności za wszelkie szkolenia, audyty oraz dokumentację są zazwyczaj znacznie droższe niż kompleksowe usługi firm działających w tej branży. Również w przypadku ewentualnej kontroli można mieć pewność, że wszelkie normy bezpieczeństwa i higieny pracy są przestrzegane, a tym samym uniknąć sporych kar pieniężnych.

Komfort

Z jednej strony przepisy, a z drugiej troska o pracowników. Często są to ludzie bliscy pracodawcy, pozostający w relacjach koleżeńskich lub nawet członkowie rodziny. Czy warto zamartwiać się o ich bezpieczeństwo? Znacznie lepiej, bardziej komfortowo jest posiadać pewność, że zakład pracy jest bezpiecznym miejscem, a także, że wszelkie formalności względem ustawodawcy zostały dopełnione. Podmiot zapewniający BHP dla firm pomoże zminimalizować ryzyko, będzie służył radą i pilnował przeprowadzania koniecznych szkoleń.

Wsparcie

Wspomniane już wyżej doradztwo nie tylko sprawdzi się we wdrażaniu zasad BHP i przeszkoleniu podwładnych, ale też będzie realną pomocą, gdy dojdzie do niefortunnych zdarzeń. Między innymi sporządzenie dokumentacji i kooperacja podczas kontaktów z Państwową Inspekcją Pracy pozwolą na sprawne i możliwie bezstresowe przeprowadzenie całości działań związanych z postępowaniem powypadkowym.

outsourcing bhp

Czy warto postawić na outsourcing BHP?

Outsourcing BHP optymalnym rozwiązaniem dla każdego pracodawcy? Wymienione wcześniej zalety, jak i sama popularność korzystania z zewnętrznych specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy przemawiają za tą praktyką. Profesjonalna obsługa BHP to rozsądne ograniczanie kosztów i bezcenny spokój wewnętrzny, każdy przedsiębiorca sam powinien się o tym przekonać. Pierwszym zaś krokiem jest kontakt z wybraną firmą zajmującą się BHP i zapoznanie się z możliwymi formami współpracy.

Udostępnij
Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń