Blog

Czym zajmuje się koordynator BHP? Czy należy go wyznaczyć?

Opublikowano: 17 grudnia 2020

Czym zajmuje się koordynator BHP? Czy należy go wyznaczyć?

W ramach współpracy biznesowej przedsiębiorstwa często korzystają z wzajemnych usług, wspólnie wykonując powierzone zadania m.in. poprzez delegowanie pracowników. W przypadku organizacji pracy dwóch lub więcej firm w jednym miejscu (np. fabryka, teren budowy) niezbędnym staje się powołanie koordynatora ds. BHP. Potrzeba ta wynika z wymagań prawnych oraz, co wydaje się zrozumiałe, z konieczności zapewnienia pracownikom różnych zespołów kooperacji w poszanowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

koordynator bhp

Kim jest koordynator BHP?

Koordynator zwany najczęściej (ze względu na kluczowe obowiązki) koordynatorem BHP/ds. BHP nie jest stricte profesją, a bardziej funkcją wykonywaną w określonym miejscu i czasie. Przede wszystkim jest to człowiek, który doskonale zna bieżące przepisy i zasady postępowania w zakresie BHP. Musi wykazywać się szczególnymi umiejętnościami komunikacji i zarządzania, potrafić reagować szybko i adekwatnie do pojawiających się sytuacji. Od profesjonalizmu tej osoby często zależy bezpieczeństwo dużych grup ludzi.

Jakie są obowiązki koordynatora? Wstępny opis na przykładzie placu budowy

W przypadku prac budowlanych zadanie to zazwyczaj pełni kierownik budowy, aczkolwiek może on częścią swoich powinności podzielić się z wybranymi osobami (niemniej nie zwalnia go to z odpowiedzialności). O obowiązkach i działaniach kierownika budowy można przeczytać w artykule 22 ustawy o prawie budowlanym. 

Są to m.in.:

– zabezpieczenie terenu, urządzeń i obiektów budowlanych;
– zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrona zdrowia;
– podejmowanie stanowczych kroków w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa np. wstrzymanie prac.

Gdzie jeszcze można spotkać koordynatorów?

Wiele punktów z ww. artykułu 22 jest wspólnych dla charakterystyki pracy koordynatora, nie tylko dla branży budowlanej. Koordynator jest obecny również wszędzie tam, gdzie dochodzi do współdziałania pracowników różnych podmiotów. Tak więc będzie potrzebny np. wtedy, gdy firma remontowa będzie wykonywać swoją pracę w miejscach takich jak szpital bądź urząd. W przypadku zatrudnienia zewnętrznej agencji ochrony lub korzystania z firmy świadczącej usługi sprzątania. W fabrykach i magazynach, gdzie współpracują ze sobą pracownicy więcej niż jednego pracodawcy. Podsumowując – koordynator odpowiada za sprawną i bezpieczną organizację pracy w sytuacjach, gdy firma “A” zleca pracę firmie “B” na terenie własnego obiektu.

Dlaczego należy powołać koordynatora BHP?

Wynika to z wielokrotnie wspomnianego już przypadku współpracy różnych podmiotów. Obowiązek ten pochodzi bezpośrednio z kodeksu pracy, artykułu 208:

“§1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: (…) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu; (…) §2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w §1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom”.

Koordynator BHP – bezpieczeństwo w miejscu pracy

Warto pamiętać, że korzystanie z pomocy koordynatora BHP nie powinno być wyłącznie rozumiane jako spełnienie regulacji prawnych, istotniejsza jest troska o zdrowie i życie pracowników.

Można należycie przestrzegać zasad BHP w firmie w zakresie własnej działalności, natomiast nigdy tak naprawdę nie wiadomo, co nas czeka, gdy zdecydujemy się na współpracę z zewnętrznymi podmiotami. Dzięki koordynatorowi unikniemy zbędnego chaosu i łatwiej uzyskamy spójne i efektywne działania. Harmonogram oraz podział prac w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli uniknąć nierozważnych sytuacji (np. prowadzenie głośnego remontu w placówce oświatowej akurat podczas egzaminów) oraz tych niebezpiecznych (np. jedna grupa składuje substancje łatwopalne, a obca grupa pracowników nieopodal spawa/używa źródeł ognia).

Jeżeli zachodzą wątpliwości w stylu – “czy koordynator BHP jest konieczny/przydatny w przypadku mojej firmy” – dobrym rozwiązaniem może być konsultacja z fachowcami w szeroko pojętej dziedzinie BHP.

Udostępnij
Zadzwoń
+48 668 409 789
Zadzwoń